Telefon
+ 420 / 608 569 992
Provozní doba
Po-Pá 7.00-17.00
Kontaktujte nás

Základy pro výstavbu komunikací

Základy pro výstavbu komunikací

Předmětem činnosti je výstavba, rekonstrukce i oprava. Jedná se o dálnice, silnice, městské komunikace, polní i lesní cesty. Dále realizace zpevněných ploch, komunikace pro pěší i cyklostezky a v neposlední řadě i sportoviště.

Provádíme veškeré zemní práce jako jsou výkopy, bagrování apod. Ostatní související práce, jako např. zajištění a instalace dětských hřišť nebo pokládka chodníku či silnice nezajišťujeme.

Drobné výkopové práce

Realizace drobných výkopových prací na omezeném prostoru. Menší zatížení pozemku a menší stroje jsou vhodné i pro větší přesnosti. Jedná se o hloubení inženýrských sítí, hloubení děr pod sloupky i sloupy a finální úpravy terénu.

Terénní úpravy

Čištění a hloubení příkopů, výstavba štěrkových ploch a terénní úpravy okolo staveb.

Svahovací a dokončovací práce

Práce ve svažitém terénu, úpravy příkopů a finální úprava terénu.

Vyhrabání základů pod dlažbu

Vytyčíme hranice, kde chceme položit dlažbu. Výkop provedeme do hloubky podloží, záleží k jakému účelu dlažbu použijete, pro vjezd nebo jako odstavnou plochu je třeba minimálně 85 cm do země. Pro menší plochy (pěšinky) stačí 30-35 cm,
dno výkopu musí kopírovat sklon dlažby a je třeba ho kvalitně uválcovat pro zpevnění. Dále je potřeba položit první vrstvu podkladu z hrubého štěrku a poté je třeba zasypat druhou vrstvou z jemného štěrku. Doporučujeme zhutnit vibrační deskou

úprava a rovnání terénu pro výstavbu komunikací

Naše fotky z přípravy základů pro komunikace, silnice a chodníky