Telefon
+ 420 / 608 569 992
Provozní doba
Po-Pá 7.00-17.00
Kontaktujte nás

Stavební základy pro rodinné domy

Stavební základy pro rodinné domy

Dobré stavební základy jsou při stavbě nesmírně důležité bez ohledu na to, zda stavíte základy pro rodinný dům, zahradní domek, dřevostavbu, venkovní terasu nebo třeba garáž.

Základová deska domu přenáší jeho hmotnost na podloží, přičemž typ i provedení základů závisí na mnoha faktorech, které je třeba brát v potaz.

Firma MiBoS provádí jen samotné zemní práce (tj. vykopání základů, hrabání, bagrování). Ostatní práce jako jsou rozvody inženýrských sítí a samotnou stavbu rodinného domu aktuálně nezajišťujeme.

Vyznačení obvodů

Vyznačení obvodů pro základy domu se provádí dle projektové dokumentace a nejčastěji je vyznačeno vápnem.

Sejmutí ornice

Zemní práce na základech začínají sejmutím ornice. Je to nezbytné, protože zakládat na orné půdě je zakázáno. Vyhrabání ornice se provádí ve vrstvě cca 100-200 mm. Sejmutí ornice je nutné v místě budování stavebního objektu i příjezdové cesty. Zeminu, která bude po ukončení stavebních prací použita na pozdější úpravy terénu, je vhodné uložit na oddělené místo pozemku. Po sejmutí ornice se osazují lavičky.

Hloubení základů dle projektové dokumentace

Po sejmutí ornice se provede vytyčení stavby v souladu s projektovou dokumentací. Vyznačí se obrys základů a poté se provedou výkopy základových pasů. Výkop se nakonec ručně začišťuje.

Hloubení prostoru pro odpad, přívod vody, plynu i elektrické energie

Vytvoření horní vrstvy ze štěrku, který vám dopravíme a rozrovnáme

Foto naší práce na stavebních základech rodinných domů