Telefon
+ 420 / 608 569 992
Provozní doba
Po-Pá 7.00-17.00
Kontaktujte nás

Vsakovací jímky na dešťovou vodu

vsakovací jímky na dešťovou vodu

Vsakovací jímky na dešťovou vodu

Dešťová voda by se neměla pouštět do kanalizace – v čističkách odpadních vod se pak hůř čistí. Proto je ideální zachytávat dešťovou vodu přímo na pozemku.

Zajišťujeme jen zemní práce související s vybagrováním vsakovací jímky pro děšťovou vodu. Následující postup je informativní.

Vyhrabání jímky

Na pozemku vytyčíme prostor pro výkop jímky a následně výkop pro jímku vyhrabeme.

Položení a zasypání geotextilie

Po vyhrabání jímky je potřeba umístit do výkopu geotextilii, která přesahuje. Geotextilii poté zasypeme štěrkem.

Uložení trubky od okapu

Do štěrku v jímce ústí vyspádovaná trubka od okapu, tu překryjeme opět štěrkem.

Překrytí geotextilií a zahrnutí jímky zeminou

Nakonec se jímka překryje přesahující geotextilií a následně zahrneme zeminou a celý povrch jímky urovnáme.

vsakovací jímky na dešťovou vodu
vsakovací jímky na dešťovou vodu

Foto našich výkopových prací na vsakovacích jímkách na dešťovou vodu