Telefon
+ 420 / 608 569 992
Provozní doba
Po-Pá 7.00-17.00
Působnost
do 50 km od Hradce Králové
Kontaktujte nás

Vsakovací jímky na dešťovou vodu

vsakovací jímky na dešťovou vodu

Vsakovací jímky na dešťovou vodu

Dešťová voda by se neměla pouštět do kanalizace – v čističkách odpadních vod se pak hůř čistí. Proto je ideální zachytávat dešťovou vodu přímo na pozemku.

Zajišťujeme jen zemní práce související s vybagrováním vsakovací jímky pro děšťovou vodu. Následující postup je informativní.

Vyhrabání jímky

Na pozemku vytyčíme prostor pro výkop jímky a následně výkop pro jímku vyhrabeme.

Položení a zasypání geotextilie

Po vyhrabání jímky je potřeba umístit do výkopu geotextilii, která přesahuje. Geotextilii poté zasypeme štěrkem.

Uložení trubky od okapu

Do štěrku v jímce ústí vyspádovaná trubka od okapu, tu překryjeme opět štěrkem.

Překrytí geotextilií a zahrnutí jímky zeminou

Nakonec se jímka překryje přesahující geotextilií a následně zahrneme zeminou a celý povrch jímky urovnáme.

vsakovací jímky na dešťovou vodu
vsakovací jímky na dešťovou vodu

Foto našich výkopových prací na vsakovacích jímkách na dešťovou vodu