Telefon
+ 420 / 608 569 992
Provozní doba
Po-Pá 7.00-17.00
Kontaktujte nás

Inženýrské sítě a trafostanice

Inženýrské sítě a trafostanice

Inženýrské sítě

Pod pojmem „inženýrské sítě“ bývá často označován přívod vody, elektřiny, kanalizace a vody, plynu a telefonu. Jedná se o první věc, která je nezbytná k začátku stavby jakéhokoliv domu.

Pro všechny tyto inženýrské sítě provádíme výkopy dle projektové dokumentace na pozemku a mnohdy i mimo něj, aby jsme je mohli k domu přivést. Někdy situace vyžaduje provést výkop i pod silnicí. Pokud je projektová dokumentace v pořádku a vše řádně vyznačeno, můžeme hned začíst s realizací výkopů.

Přívod vody

Na pozemku je možné vykopat vlastní studnu (vrtanou či kopanou), nebo je možné napojit se na veřejnou vodovodní síť.

Přívod elektřiny

Na pozemku je nutné vybudovat elektrorozvaděč, bývá umístěn na hranici pozemku poblíž sloupu s nízkým napětím.

Kanalizace a rozvod vody

Pro kanalizaci a rozvod vody je třeba provést dva výkopy, zvlášť pro kanalizaci a zvlášť pro rozvod vody. K tomu dále potřebujete výkop pro vodoměrnou šachtu a revizní šachtu.

Plyn

U pozemku je nutné mít hlavní uzávěr plynu (HUP), který by měl být přístupný z veřejného prostranství a od něj jsou dále po pozemku až do domu vedeny plynovodné přípojky.

TV, telefon, internet a další řídící systémy

Zde je potřeba si hned na začátku stavby promyslet, co vše máte v plánu. do domu je zapotřebí přivést elektrické kabely pro osvětlení a zásuvky, dále základní datové rozvody, pevnou linku, internet a telefon a také rozvodné kabely pro stále více v dnešní době používané brány a branky.

inženýrské sítě
trafostanice-3

Trafostanice

Naše firma v neposlední řadě provádí i výkopy základů pro trafostanice, které slouží pro distribuci elektrické energie.

Betonáž základů, usazení a zapojení

Pro trafostanice je třeba provést betonáž základů, usazení a zapojení, které provádí firma s odborností pro instalaci trafostanic.

trafostanice-9

Naše fotky z kopání inženýrských sítí a trafostanic