Telefon
+ 420 / 608 569 992
Provozní doba
Po-Pá 7.00-17.00
Působnost
do 50 km od Hradce Králové
Kontaktujte nás

Demolice

demolice

Demolice

Máte pozemek se starou stavbou, ale na jejím místě chcete vystavět nový dům? I v tomto případě se můžete obrátit na naši firmu MiBos. Provádíme demolice domů, stodol a dalších stavení.

Demolici provádíme za pomoci těžké mechanizace. Začínáme vždy od shora dolů a nosné konstrukce bouráme s ohledem na stabilitu.

Provádíme demolice i původních starých asfaltových nebo panelových cest a připravujeme k novému položení asfaltu či jiného povrchu, který je třeba. Stejně tak provádíme demolice i parkovacích stání a jiných zpevněných ploch, které potřebují nový povrch.

Odpojení inženýrských sítí

Jako první by jste měli nechat odpojit veškeré inženýrské sítě, dále je třeba vymezit prostor samotné demolice a vyznačit inženýrské sítě, které mají na pozemku zůstat nedotčené.

Třídění materiálu

Před demolicí je třeba objekt řádně odstrojit a roztřídit materiál. Materiál vzniklý při demolici je třeba roztřídit, provést recyklaci nebo uložit na skládku.

Recyklace materiálu

Materiál na recyklaci se může odvést na tomu určenou skládku nebo provedeme přímo na místě, kde následný recyklát lze použít jako zásypový materiál.

Co s plochou po demolici

Plochu vzniklou po demolici je možné upravit v rámci celkových terénních úprav a nebo místo původní budovy se nechají vyhrabat nové základy domu.

Naše fotky z demolic domů, plotů a dalších staveb