Telefon
+ 420 / 608 569 992
Provozní doba
Po-Pá 7.00-17.00
Kontaktujte nás

Zemní práce

Provádíme kompletní zemní a výkopové práce pro potřeby pozemního stavitelství s pomocí vlastní techniky se zkušenými pracovníky pro Královehradecký a Pardubický kraj.

Základy pro výstavbu silnic, městských komunikací, cyklostezek, chodníků, polních i lesních cest

Hrubé a jemné terénní práce a modelace, odklizení stavebních odpadů či svrchní neúrodné půdy…

stavební základy pro rodinné domy

Vyznačení obvodů, sejmutí ornice, hloubení, betonování základů, hloubení prostoru pro sítě…

vjezdy, stání a parkoviště

Výstavba vjezdů k domu nebo do garáže, venkovního stání, parkoviště

Vybourání původní betonové podezdívky plotu, vyčištění výkopu a upravení rozměrů…

Vytyčení a vyměření výkopu pro bazén, výkop filtrace a protiproudu, vyrovnání dna výkopu…

lesní cesty

Výstavba lesních cest, zpevněných pěšin a jejich údržba – výřezy/sekání zeleně podél lesních cest

vylesnění

Vylesnění, kácení náletových dřevin s následným srovnáním terénu, odstraňování kořenů, keřů

Vytyčení a vyměření výkopu pro vsakovací jímku, položení geotextilie a okapu, zasypání štěrkem…

Vykopání drenážního příkopu kolem domu, vyspádování a vysypání štěrkem, položení drenážní trubky…

Čištění betonových žlabů znečištěných vlivem počasí a zanesených zeminou (kravíny, továrny)…

trafostanice-3

Výkopy pro inženýrské sítě a trafostanice dle projektové dokumentace

Ruční i strojové odklízení sněhu z veřejných prostranství a parkovišť

Příprava základů pro dětská hřiště – úprava terénu, vytvoření členitosti, základy pro betonové patky

Ruční i strojové výkopové práce pro archeologický průzkum